Hogyan készítsünk arcmaszkot vászon anyagból? - A sablon elkészítése, az arcmaszk varrása

Hogyan készítsünk arcmaszkot vászon anyagból? - A sablon elkészítése, az arcmaszk varrása

Manapság elözönlötték az internetet az arcmaszk készítését bemutató videók, leírások akár varrógépgel, akár varrógép nélkül. Aki érez magában egy kis ügyességet, saját maga készít arcmaszkot a vásárlás helyett, melynek oka egyrészt a jelenlegi magasabb árban és a beszerezhetőség nehézségében rejlik. Könnyedén készíthetünk otthon, mi magunk arcmaszkot megmaradt vászon anyagaink felhasználásával. Én is elkészítettem a magam arckmaszkját, melyhez a linken található videótutoriált használtam. Ennek a videónak nagy előnye, hogy azt is bemutatja, hogyan készítsük el a sablont, mely alapján az arcmaszk megvarrható. Mivel nagyon jól érthetőnek találtam a videót, ezért úgy döntöttem, hogy felesleges valami újat kitalálni, inkább csak bemutatom - a videó alapján- az általam készített arcmaszk varrási folyamatát lépésről lépésre képekkel illusztrálva.

https://www.youtube.com/watch?v=S6n9J3XfPPc&feature=youtu.be

Vágjunk bele a sablon elkészítésébe, melyhez egy A4-es fehér lapra, ceruzára és vonalzóra van szükségünk.

1. Első lépésben rajzoljunk egy 12 cm x 13,8 cm oldalú téglalapot az A4-es lapunkra.

2. Kezdjük el a sablonunk baloldalának a kialakítását. Ehhez először a baloldali 13,8 cm -es oldalon alulról felfelé haladva mérjünk le és jelöljünk be először 5, 6 cm-t, majd 2 cm-t. Azután az alsó 12 cm-es oldalon balról jobbra haladva mérjünk le és jelöljünk be 2 cm-t, míg a felső 12 cm-es oldalon szintén balról jobbra haladva 3,3 cm-t. Ez utóbbi pontot kössük össze a baloldali 13,8 cm-es oldal 2 cm-t jelölő pontjával, míg ay alsó 12 cm-es oldalon bejelölt pontot (2 cm-nél) kössük össze a baloldali 13,8 cm-es oldal 5,6 cm-t jelölő pontjával, ahogyan a képen látható.

3. Következő lépésben keressük meg a felső 12 cm-es oldal és a jobboldali 13,8 cm-es oldal találkozási pontját, és onnan kiindulva, átlósan mérjünk befele 6,4 cm-t. Ezt a távolságot szagatott vonallal jelöljük be.

4. Ezután következik a sablonunk felső részének a kialakítása. Ehhez kössük össze a szagatott vonalunk belső végpontját először a felső 12 cm-es oldalon bejelölt 3,3 cm-es ponttal, majd a jobboldali 13,8 cm-es oldalon alulról mérjünk felfelé 8,5 cm-t, és ezt a pontot szintén kössük össze a szagatott vonalunk belső végpontjával, ahogy a kép mutatja.

5. A következő lépésekben a sablonunk vonalait fogjuk ívelni, kerekíteni. Ehhez nem szükséges körzőt vagy kerek vonalzót használni, szabadkézzel rajzoljuk meg az íveket. Elöször a baloldali két ferde vonalunkat. Mindkét vonal középpontjából kiindulva, kifele mérjünk le a felső vonalnál 0,5 cm, az alsónál pedig 0,3 cm távolságot, és jelöljük meg. A vonalak végpontjaiból kiindulva íveljük a vonalainkat úgy, hogy a bejelölt (0,5 cm és 0,3 cm) pontokon áthaladjunk.

6. Ezután ugyanezt végezzük el a felső vonalakkal, ahogyan a nyilak mutatják 0,4 cm és 0,3 cm távolságban, de itt befelé ívelve.

7. Következő lépésben a sablonunk jobb oldalát alakítjuk ki. Ehhez az alsó 12 cm-es oldalon jobbról balra haladva mérjünk le, és jelöljünk be 0,5 cm-t, és kössük össze a felső ponttal, ahogyan a képen is látható.

8.  A sablonunk kivágása előtt egyetlen dolog maradt hátra, ez pedig a baloldal teljes ívelése.

9. Miután elkészültünk a sablonnal, vágjuk ki a megrajzolt, egyenes és ívelt vonalak mentén. Vigyázzunk arra, hogy csak az alsó és jobboldali vonalunk egyenes, a többi vonalat az ívek mentén vágjuk.

Ezután a vászon anyagunkból, mely megmaradt anyag is lehet, vágjunk ki 2x2 db sablont, úgy, hogy az anyagot hajtsuk ketté és 2-2 db sablont ennek megfelelően vágjunk ki. Ebből kell 2 darabot készítenünk.

10. A színükkel egymásba fordított 2-2 anyagot az jobboldali ívelt oldal mentén varrjuk össze. Használjunk 1/4 vagy 1/2 inch varrásszélességet.

11. Az összevarrás után ezt kapjuk.

12. Most vegyük elő a guminkat (elastic) és vágjunk le 2 darab 18-20 cm-es darabot. Nekem inkább a 18 cm-es vált be.

13. A korábban összevarrt darabjaink (2 x2) jobb és baloldalán is fentről, illetve lentről kiindulva jelöljünk be 1,5 cm-et. A bejelölt pontoknál helyezzük el a gumijaink két végét, ahogyan a kép is mutatja, majd néhány gépi öltéssel biztonságosan rögzítsük a gumijainkat.

14.  Erre a gumikkal ellátott anyagra helyezzük rá, színükkel egymásba fordítva a másik két darabból összevarrt anyagunkat és gombostűkkel tűzzük össze a két anyagot minden oldalon, hogy könnyebb legyen összevarrni. Vigyázzunk, hogy a gumijaink ne bújjanak ki az összetűzés során.

15. Az alsó részen középtől mindkét irányban 2-3 cm-et, azaz kb. 5-6 cm-t hagyjunk nyitva, ne varrjuk itt össze, hogy összevarrás után ezen keresztül kifordíthassuk az arcmaszkunkat. A baloldali alsó jelöléstől kiindulva, óvatosan, pontosan illesztve a két anyagot, varrjuk össze a két anyagunkat minden oldalon, egészen a jobb alsó jelölt pontig érkezve.

16. Körbevarrás után ezt kapjuk.

17. A négy sarkot átlósan vágjuk le vigyázva, hogy a varrást nem vágjuk át, majd az ívelt oldalak mentén a varrásig ollóval vagdossuk be az anyagot, hogy a kifordítás után ne feszüljön, szépen kisimuljon.

18. A nyitva hagyott, varratlan részen fordítsuk ki a maszkunkat, a sarkokon nyomjuk ki és az alsó részen gombostűvel tűzzük össze, majd az anyag színén varrjuk körbe díszítő varrással (topstich) az arcmaszkunkat levarrva ezzel a varratlan részünket is. Olyan távolságban varrjunk, hogy a nyitott részt biztonságosan levarrjuk.

19. A körbevarrás után elkészült az arcmaszkunk, mely mosható, tisztítható.

Jó munkát!